پروسه خريد

 

 

SimplyNikoo Payment Process

 

پروسه خريد:


براي ديدن كالا احتياج به ثبت نام نيست ولي براي ثبت سفارش و إرسال كالا حتما بايد ثبت نام كرد كه اطلاعات زير براي إرسال كالا و پيگيري كالا ضروري است:
- نام
- نام خانوادگي

- إيميل يا پست إلكتروني آدرس براي إرسال صورت حساب و پيگيري وضعيت سفارش
- آدرس دقيق صورت حساب (ادرس جايي كه معمولا صورت حساب شما معمولا ميرود)

- آدرس دقيق محل إرسال كالا ( جاي كه مي خواهيد كالاي خود را دريافت كنيد)

اكر هر دو يكي بود فقط مشخص مي نماييد كه ادرس صورت حساب و آدرس دريافت كالا يكي مي باشد

بعد از ثبت سفارش يك إيميل به صورت اتوماتيك به سما إرسال مي شود كه خلاصه خريد شما مي باشد لطفا اگر إشكالي ديديد بلافاصله از طريق تلفن يا إيميل به ما خبر دهيد ولي اگر همه چيز درست بود شما ديكر منتظر تاييد سفارش باشيد.

از انجاي كه محصولات ما با قيمّت ويژه و تخفيفات بالا و حجم زياد تقاضا لذا بايد سفارش توسط يكي از مديران فروش ارزيابي شود.

بستكي به حجم كار و پيچيدگي سفارش و محل إرسال كالا معمولا بين ١-٢٤ ساعت ما به شما خبر مي دهيم كه سفارش شما آماده إرسال مي باشد و اطلاعات نحوه پرداخت به شما إرسال مي شود.

اين نكنه بسيار مهم است از موقع تاييد سفارش توسط ما ، شما فقط يك ساعت وقت داريد تا مبلغ سفارش را پرداخت نماييد.

به محض تاييد پرداخت كالاي شما به آدرس شما إرسال مي شود .

نكته ديگري كه لازم است يادآوري كنيم اكر در زمان اين يك ساعت ها قيمّت كالا أضافه شده باشد شما فقط قيمتي كه ثبت كرده آيد پرداخت مي كنيد ولي اگر قيمّت ها كاهش پيدا كرده باشد شما قيمّت پايين تر را پرداخت خواهيد كرد.